Osallistumisen arvoiset kokoukset

Har du nyckeln till effektiva och engagerande möten?

Kokousten ei tarvitse olla aikaa vievä, välttämätön paha, jonka ”haluaa saada pois alta, jotta voisi saada oikeaa työtä tehtyä”. Ne voivat olla tärkeitä työkaluja, jotka johtavat tehokkaaseen ja mielekkääseen työhön. Kokouksista voi luoda foorumeita, joissa sekä yksilöiden että koko ryhmän luovuutta, energiaa ja tietoa käytetään koko organisaation hyväksi.

Osallistumisen arvoiset kokoukset

• johtavat fokusoituun yhteistyöhön yhteisiä päämääriä kohti

Kokousten tehokkuus ei ole pitkien agendojen ja yksityis-kohtaisten pöytäkirjojen varassa. Tehokkuuden avain piilee kyvyssä luoda kokouksista kiinnostavia osallistujille fokusoi-malla yhteisiin päämääriin ja rakentamalla kokouskulttuurin, jossa oikeanlaiset kokoukset pidetään oikeissa tilanteissa oikeisiin tarkoituksiin. Tulos on silloin tehokkaampi ja paremmin fokusoitu työ – ei vain kokousten aikana, mutta myös niiden välissä.

• kutsuvat työntekijät luovaan aivoriiheen

Kokoukset ovat oiva tilaisuus hyödyntää kaikki se luovuus ja älykkyys, ne ideat ja mahdollisuudet mitä tiimissä on. Siksi olisi tavoiteltavaa, että kokoukset kutsuisivat osallistujat luovaan aivoriiheen ja mahdollistaisivat eri ratkaisumallien synnyn. Lisäksi niiden tulisi olla paikka missä sekä peloista, että mahdollisuuksista voi keskustella avoimessa ilmapiirissä. Kokoukset voivat olla täynnä positiivista draamaa!!

• antavat tuloksia ja kasvua

Työntekijöiden työmoraalia ja tehokkuutta voi lisätä rakentamalla kokousten agendat tiimille ajankohtaisten ja merkittävien asioiden ympärille. Tämä johtaa yleensä myös talou-delliseen kasvuun ja parempiin tuloksiin.

Kurssipäivän tavoitteet

  • erottaa eri kokoustyypit toisistaan ja huomata miten oikea kokous oikeassa tilanteessa johtaa tehokkuuden paranemiseen 
  • luoda kokouskulttuuri, joka saa aikaan osallistumisen, luovuuden ja sitoutumisen 
  • soveltaa työkaluja, jotka auttavat hyödyntämään jokaisen työntekijän potentiaalin.

Kurssisisällöstä

  • Onko mahdollista, että kokoukset voivat täyttää perustarpeita? 
  • Tavoitteet ja päämäärät: erilaiset kokoukset eri tarpeisiin! 
  • Kokousten loogiset rakenteet 
  • Kokoukset jotka innostavat osallistumaan 
  • Kokousten jatkuva kehittäminen

Tyytyväinen asiakas

”Hyvin kiinnostava, hyödyllinen ja erilainen kurssi! Meillä oli hauskaa yhdessä ja samastuimme useaan kurssipäivän aiheeseen. Vielä useita kuukausia myöhemmin puhumme yhä usein siitä, mitä opimme ja yhdistämme sen arkeemme.”

Maj-Len Englund, HR Manager, Ahola Transport

Carolin räätälöi ja sovittaa koulutuspäivät ja koulutuskokonaisuudet juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. Varaa aika jo tänään konsulteiltamme oikean koulutuskokonaisuuden tekemiseksi juuri Sinulle! Voit myös varata valmennusajan!