Työoikeus palvelumme

Rättvisans grodinna väger allt på sina skålar!

Oletko eksyksissä pykälien kanssa? Onko sinulle epäselvää, mitkä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä/ työnantajana? Tahdotko enemmän tietoa työelämän lainsäädännöstä?

Työoikeus voi olla hauskaa, mutta hauskuus on kaukana, jos ei tiedä, miten pitäisi toimia ja silti toimii. Lainvastainen irtisanominen voi maksaa 24 kk:n palkan, väärin hoidetuista YT-neuvotteluista voi tulla maksettavaksi jopa 30.000 euroa työntekijää kohden. Carolin tarjoaa luentoja työpaikan oikeuksista ja velvollisuuksista, koulutuspaketteja ja konsultaatiota HR-oikeuden alalta. Voit valita seuraavista aiheista:

  • Työsopimus
  • Määräaikainen työsopimus
  • Lomautus
  • Irtisanominen ja työsuhteen purku
  • Vuokratyövoiman käyttö
  • Yhteistoimintalaki

Tarjoamme työoikeudellisia palveluja luentojen, konsultaatioiden, kurssipäivien ja räätälöityjen kurssikokonaisuuksien muodossa. Juuri nyt haluamme painottaa kurssia ”Totuus vai seuraus- Työpaikkakiusaamiseen on puututtava!”

 

Työsopimus

Työsopimus-kurssimme perehdyttää sekä työnantajan että työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuhteen koko elinkaaren aikana. Työhaastattelu, työsopimuksen sisältö, tulkinta ja muutokset, koeaikaa koskevat määräykset, työsuojelu, työterveys, työehtosopimukset, muutokset työehdoissa koskien työoloja, muutokset työsopimuksessa, kuten irtisanomiset sekä työaikalakikysymykset.

Lomautus

Lomautus-kurssilla syvennytään lomautuksia koskevaan lainsäädäntöön. Tiedätkö, voitko valita itse kenet lomautat ja millä perusteilla? Voitko esim. lomauttaa luottamusmiehen? Onko väliä, jos lomautat vanhemman tai nuoremman työntekijän? Voitko lomauttaa raskaana olevan? Vastauksia voi yrittää arvata, mutta väärästä arvauksesta joutuu maksamaan!

Irtisanominen ja työsuhteen purkamismenettely 

Tätä ei voi jättää väliin. Kuinka pitkä tulee irtisanomisajan olla ja millä perusteella voi irtisanoa? Mitä tehdä työntekijöille, jotka vain jättäytyvät pois töistä? Koska voi purkaa työsopimuksen välittömästi ja koska tulee yrittää uudelleen sijoittamista? Kaikki pitäisi osata hoitaa oikein, mutta riittääkö osaaminen?

Vuokratyövoiman käyttö

Vuokratyövoiman käyttö on lisääntymässä. Milloin voi käyttää välitysfirmoja? Voiko tehdä väärin ja joutua maksamaan? Voi toki!

Yhteistoimintalaki

Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joilla on vähintään 20 työntekijää. Laki asettaa suuria vaatimuksia työnantajalle, myös keskijohdon tulee tietää lain keskeisimmät asiat. Jos epäilet tietojasi, etkä ole varma, että kaikki osaamisesi on ajan tasalla, tule kurssille.

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaamista ei meillä esiinny, sanotaan monessa yrityksessä. Mutta mahtavatkohan vanhemmatkaan olla ensimmäisiä kuulemaan, että lasta kiusataan. Sama mekanismi toimii myös työpaikoilla, ja parasta onkin valmistautua kohtaamaan vaikeat tilanteet. Lue enemmän kurssista!