Työpaikkakiusaaminen

 

Työpaikkakiusaamista ei meillä esiinny, ja noudatamme nollatoleranssia, sanotaan monessa yrityksessä. Mutta mahtavatkohan vanhemmatkaan olla ensimmäisiä kuulemaan, että lasta kiusataan. Sama mekanismi toimii myös työpaikoilla, ja parasta onkin valmistautua kohtaamaan vaikeat tilanteet. Niitä tulee kuitenkin!

Sanning eller konsekvens: Arbetsplatsmobbning måste åtgärdas!

 

Kurssillamme ”Totuus tai seuraus: Työpaikkakiusaamiseen on puututtava” käymme läpi erilaisia käyttäytymismalleja, kuten kiltteyskäyttäytyminen, joka on puolustuskäyttäytymistä, narsismia, vaikeiden ja röyhkeiden ihmisten ongelmaa sekä miten jotkut ihmiset käyttävät väärin heille annettua valtaa

 

Nostamme esiin ryhmädynamiikan roolia kiusaamisissa. Ryhmän kehitysprosessi voi huomaamatta johtaa kiusaamiseen ilman, että se on varsinaisesti kenenkään vika. Lisäksi tarkastelemme kiusaamista monin käytännön elämän antamilla esimerkeillä, mikä auttaa huomaamaan helpommin ongelmia työyhteisössä.

 

Monet tunnustavat avoimesti, että he mielellään vetäytyvät ristiriitatilanteissa eivätkä halua antautua vaikeisiin keskusteluihin. Taito hoitaa myös vaikeita keskusteluja on kuitenkin asia, minkä jokaisen johtavassa asemassa olevan pitäisi hallita. Kurssilla tehtävien harjoitusten kautta opimme tarttumaan konflikteihin ja vaikeisiin keskusteluihin rakentavalla tavalla.

 

Käymme läpi asiaan liittyvää lainsäädäntöä: Perustuslaki, Työsopimuslaki, Valtion virkamieslaki, Laki työsuojelun valvonnasta, Yhdenvertaisuuslaki, Tasa-arvolaki ja Rikoslaki. Keskitymme siihen, mikä on kiellettyä ja mitkä seuraukset voivat olla.

 

Kurssin kohderyhmänä ovat sekä työpaikan johto että väliportaan esimiehet, mutta myös työnjohto, joka usein joutuu kohtaamaan ongelmat työyhteisössä. Kurssista on hyötyä kaikille, jotka tarvitsevat konkreettisia työkaluja, miten puuttua työpaikan kiusaamiseen. Kurssilla annetaan työkaluja huomaamaan myös, milloin kiusaamista esiintyy, ja työkaluja henkilöille, joiden tulee tietää, mitä saa ja mitä pitää tehdä sekä osaamista asioiden toteuttamiseksi.

 

On tärkeää, että työnantaja tarttuu työpaikkakiusaamiseen ja ymmärtää vastuunsa ajoissa. Työpaikkakiusaaminen ei vain vähennä viihtyvyyttä työpaikalla, se myös maksaa sekä tarvittavina sijaisina, työpahoinvointina, vähentyneenä tehokkuutena ja lopulta sairauspoissaoloina. Turhia rekrytointikustannuksia aiheutuu myös, kun loppuun palaneet työntekijät jättävät työpaikan ja etsiytyvät terveempiin työyhteisöihin.

 

Pahimmillaan työpaikkakiusaamiset johtavat pitkiin riitoihin oikeudessa ja vahingonkorvaus vaatimuksiin. Asiaan kannattaa siis todella tarttua ennen kuin siitä joutuu lukemaan lööpeistä ja lehdistä!