Arbetsjuridiska tjänster 

Rättvisans grodinna väger allt på sina skålar!

Känner du dig vilsen i paragrafdjungeln? Har du oklart vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare/ arbetsgivare? Vill du veta mera om arbetslivets regelverk? 

Arbetsjuridik är roligt, men det kan bli till ett inferno om man inte vet vad man skall göra och när. Vet du hur du ska handla i olika situationer? En lagvidrig uppsägning kan för arbetsgivaren kosta upp till 24 månaders lön per uppsagd, och fel skötta samarbetsförhandlingar upp till 30 000 euro per anställd! För dig som behöver kunna arbetsplatsens rättigheter och skyldigheter erbjuder Carolin föreläsningar, skolningspaket och konsultationer inom HR-rätt. Du kan välja mellan följande teman:

  • Anställningar
  • Visstidsanställningar
  • Permitteringar
  • Uppsägning och hävning av arbetsavtal
  • Hyrd arbetskraft
  • Samarbetslagen

Vi erbjuder våra arbetsjuridiska tjänster i form av föreläsningar, konsultationer, kursdagar och skräddarsydda kurshelheter. Just nu vill vi särskilt lyfta fram kursen "Sanning eller konsekvens - Arbetsplatsmobbning måste åtgärdas!".

Anställnigar

Vi går igenom rättigheter och skyldigheter före och under anställningen, anställningsintervjun, arbetsavtalet, dess innehåll och tolkningsregler, regelverk om prövotid, arbetarskydd, företagshälsovård, kollektivavtal, ändring av villkor i arbetsförhållanden och ändring av arbetsavtal genom uppsägning, samt arbetstidsfrågor.

Visstidsanställningar

Att anställa människor på viss tid är inte sällsynt i dag, även om denna tidigare vanliga och för den anställda säkraste formen nu börjar vara något av ett undantag. När kan man anställa en person på viss tid?

Permitteringar

När det kommer till permitteringar behöver du kunskap om både när och hur man får permittera. Får man t.ex. permittera en förtroendeman? Är det någon skillnad om man permitterar en äldre eller yngre anställd, är det förbjudet  att permittera en gravid? Du kan försöka gissa, men om du gissar fel så kostar det.

Uppsägning och hävning av arbetsavtal

Detta får du inte missa. Hur lång bör uppsägningstiden vara och vad kan anges som grund? Vad skall man göra   med anställda som bara blir borta från arbetet? När kan man häva arbetsavtalet på fläcken och när måste man försöka omplacera? Allt borde gå rätt till, men är du säker på att det gör det?

Hyrd arbetskraft

Hyrd arbetskraft är på frammarsch. När får man anlita bemanningsföretag? Kan det vara fel, och kan man bli ersättningsskyldig om man gör det? Jo visst kan man det.

Samarbetslagen

Samarbetslagen gäller om företaget regelbundet har minst 20 anställda. Lagen ställer stora krav på arbetsgivaren, och även mellancheferna bör känna till huvuddragen i lagen. Om du tvivlar på att så är fallet, eller om du själv är osäker på hur det nu var med alla olika planer som skulle hållas uppdaterade, är det skäl att gå en kurs!

Arbetsplatsmobbning

- Mobbning på arbetsplatsen förekommer inte hos oss, säger du kanske. Men tänk på att föräldrarna sällan är de första som får reda på när barnet blir utsatt för mobbning. Samma mönster gäller på arbetsplatserna, och det är bra att vara beredd på att tackla svåra situationer som kan uppstå. Läs mer om kursen här!