Sanning eller konsekvens:
Arbetsplatsmobbning måste åtgärdas

Sanning eller konsekvens: Arbetsplatsmobbning måste åtgärdas!Under kursen “Sanning eller konsekvens: Arbetsplatsmobbning måste åtgärdas” tar vi upp olika beteendemönster, såsom snällhetsmönstret som ett försvarsbeteende, narcissistiska drag, problematiken med svåra, fräcka och hänsynslösa personer, och hur en del människor missbrukar den makt de förfogar över.

Vi lyfter också fram gruppdynamikens roll i samband med mobbning. Gruppens utvecklingsprocess kan obemärkt leda till mobbning, utan att det direkt är någons fel. Dessutom tittar vi på mobbningen med hjälp av flera olika exempel från verkliga livet, vilket gör det lättare att identifiera problem i arbetsgemenskapen.

Många erkänner villigt att de drar sig för konflikthantering och svåra samtal. Skicklighet att genomföra svåra samtal är dock något som var och en i ledande ställning borde ha, och genom olika övningar lär vi oss ta itu med svåra diskussioner och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi går igenom lagstiftning som berör ämnet, bl.a.: 
- Finlands grundlag
- Arbetsavtalslagen
- Statstjänstemannalagen
- Likabehandlingslagen
- Jämställdhetslagen
- Lagen om tillsyn över arbetarskyddet
- Strafflagen.
Vi beaktar särskilt vad som är förbjudet och vilka påföljder lagarna stipulerar. 

Ta tag i arbetsplatsmobbningen i tid!

Kursens målgrupp är företagets ledning och mellanchefer, samt arbetsledare som ofta hamnar att konfrontera problem i arbetsgemenskapen.  Kursen är till nytta för alla som behöver konkreta verktyg för att handskas med arbetsplatsmobbning! Vi ger verktyg för att MÄRKA när mobbning förekommer, VETA vad man FÅR respektive MÅSTE göra, samt HUR man gör det.

Det är viktigt att arbetsgivaren greppar arbetsplatsmobbningen och inser sitt ansvar i god tid. Ett starkt vägande argument är kostnaderna som mobbningen förorsakar. Extra kostnader för vikarier blir aktuella, då illamående på arbetsplatsen leder till nedsatt arbetsförmåga och slutligen sjukfrånvaro. Onödiga rekryteringskostnader tillkommer då utbrända arbetstagare väljer att lämna arbetsplatsen och gå vidare. 

I värsta fall kan arbetsplatsmobbningen leda till tunga tvister i rätten och krav på skadestånd. Så ta tag i problemet innan det leder till oönskad synlighet i dagspressen!