Konstruktivt beteende behövs

Konstruktivt beteende behövs!För att en organisation ska fungera väl behövs människor med goda färdigheter i konstruktivt beteende. 

Till exempel bör individerna kunna hantera olika konfliktsituationer på ett uppbyggligt sätt, veta hurudan feedback medarbetarna behöver för att känna sig tillfredsställda i sitt arbete och därmed också sporras till ännu bättre prestationer, samt känna till vad lagen säger om anställningar och uppsägningar. När individerna i en organisation lär sig konstruktivt beteende, är resultatet en välmående och effektiv personal samt en ledning som har personalens förtroende. Hur är läget på din arbetsplats? 

Människor och organisationer behöver varandra. Individerna besitter styrkor som organisationerna behöver, och organisationerna erbjuder möjligheter till utveckling och ett meningsfullt arbete. Samtidigt som individernas styrkor kommer till användning, får också organisationerna den kunskap och energi de behöver för att vara produktiva, må bra och ge goda resultat. 

konstruktivt beteende

Finns det en positiv växelverkan mellan människorna och organisationen på din arbetsplats? Eller begränsas organisationen av destruktiva beteendemönster? Dåligt ledarskap? Hur vänder man ineffektivitet och usla resultat till något positivt? Carolin hjälper er gärna med denna förändringsprocess!

Vi erbjuder allt från individuell coachning, föreläsningar och smågruppsbearbetning till konsultationer och kurshelheter gällande följande tre områden som påverkar ett konstruktivt beteende: ledarskap, effektivitet och välmående.