En effektiv och välmående organisation

Ledarskap 

Förstår andra vad du säger?

Carolin ger dig verktyg att leda din organisation med råg i ryggen, genom förtroende.  Du får insikt i hur du ska kombinera arbetsrätt och ledarskap på bästa möjliga sätt, och hur man leder i förändring. Resultat: Gott ledarskap. 

 • “Råg i ryggen”-ledarskap
 • Arbetsrätt och ledarskap
 • Leda i förändring
 • Ledarskapsprofiler

 

Effektivitet

Flyter kommunikationen bra på din arbetsplats?

Carolin hjälper dig att identifiera begränsande beteendemönster som slukar energi och gör att organisationen fokuserar på fel saker. Du hittar dina styrkeområden och jobbar effektivt med det som du är bra på och tycker om att göra! Resultat: En effektivare organisation. 

 • Frihet från begränsande beteendemönster,                                   t.ex. Snällhet som begränsar
 • Kommunicera bättre!
 • Tidsanvändning och -prioritering
 • Utveckla ditt team!
 • Uppbyggnad och utveckling av manualer,                                     t.ex. ledarmanualer och personalhandböcker, intern kommunikation
 • Dokumentation och överföring av kunskap

 

Välmående

Kommunikation är viktigt!Carolin ger dig redskap att motverka och förebygga stress och burnout. Sjukfrånvaro på arbetsplatsen blir en dyr historia, så det lönar sig att utveckla organisationen så att var och en trivs och mår bra! Resultat: Välmående på arbetsplatsen.

 • Hälsofrämjande arbetssätt
 • Stresshantering & Burnout
 • Arbetsklimatundersökningar


Carolin skräddarsyr och anpassar utbildningsdagar och utbildningshelheter för just din organisation - boka tid med en av våra konsulter! Du kan också boka tid för coachning!