Referenser - våra kunder berättar

 Christoph Treier rekommenderar!

horisontal linje

”Jag är riktigt nöjd med (coachnings-)processen! Det som varit bäst är att jag fått konkreta verktyg och vi haft övningar på hur jag skall komma framåt och tackla mina utmaningar."
Ulf-Peter Åstrand, Product Manager på KWH Mirka/ART

horisontal linje

Nöjd kund? Berätta gärna för oss!

"Jag vände mig till Carola Lindholm för att få hjälp med tidsanvändningen i en vardag där små och stora ärenden hela tiden trillar över mig. Vi inledde en coachningsserie på 4 ggr (1 g/mån) och under denna tid fick jag hjälp med att bryta invanda mönster och skapa nya strategier för hur prioritera och strukturera arbetet på lång sikt.
          Jag blev uppmärksam på hur viktigt det är att göra också sådant som känns belönande för mig själv. Tillsammans med coachen kom jag fram till hur jag kan tydliggöra mina egna roller i arbetet och lära mig att dra gränser mellan mitt arbetsjag och privatjag. Coachningen var bra eftersom det inte bara var fråga om teoretiska modeller utan allt togs ner till en praktisk nivå – till min vardag. Coachen hjälpte mig att lyfta fram tankar jag haft inom mig men inte kunnat formulera. Hon gav inga färdiga lösningar utan ville att jag skulle komma fram till dem själv.
          Jag tycker coachning är bra när vardagen känns ostrukturerad, t.ex. om du har fått nya uppgifter som du inte ännu lärt dig hantera eller känner dig osäker i din förmansroll. Egentligen borde man få coachning med några års mellanrum, även när man har mer erfarenhet. Då kan man lättare identifiera vad man vill tala om! Coachning är ett bra stöd när man växer till i sin roll som förman eller enhetschef.”
Petra Hakala, förste arkivarie på Svenska litteratursällskapet i Finland

horisontal linje

”Vi ordnade en fortbildningsdag där Carola Lindholm-Gerlin och Heidi Salonen föreläste om Välmående, motivation och glädje i arbetet. Det var en inspirerande dag och deltagarna upplevde att kunskapen de fick var praktiskt användbar i olika jobbsituationer. Kurstemat var aktuellt och föreläsarna kunniga och bra. Nedan några kommentarer från den fritt formulerade utvärderingen:
- Jag gillade ämnet - välmående på jobbet. Ytterst viktigt att kunna stanna upp och lyssna på sej själv men också sina arbetskamrater.
- Att vi fick vara med och prata, fråga. Prova på saker, prata med kollegorna.
- Fann mej + andra. BRA, BRA.
- Kursens innehåll är mycket aktuell. Kan användas i både arbetet men också i det privata livet.
- Bra föreläsare som kompletterade varandra. Det var väldigt intressant och tiden bara flög fram. Det kom en massa påminnelser."
Margot Flinck, Dagvårdschef för svenska dagvården i Kyrkslätt

 

horisontal linje

"Personalen var mycket nöjda med handledningen!!" (Om handledning i att bryta med begränsande snällhet och bli mer äkta)
Catja Mantere, Föreståndare på Kristinagården

horisontal linje

"Konkret har jag lärt mig att man ska skilja mellan strategi och taktik. Man måste också ha klara mål för varje möte. Det var en intressant dag!" (Om kursen Effektiva och engagerande möten)
Kurt Vienonen, VD på Eurmark

horisontal linje

"Jag fick teori om hur man håller möten, hur man får fokus. Jag tänker börja använda det jag lärt mig redan i morgon. Det här är andra kursen jag går med Carola Lindholm-Gerlin, därför kom jag också tillbaka..!" (Om kursen Effektiva och engagerande möten)
Erik Brännbacka, kvalitetssäkringschef på LKI Käldman

horisontal linje

"Jag har lärt mig att man ska förbereda mötena bra, att man inte ska blanda ihop strategiska och taktiska möten. Man ska inte heller ta för många deltagare till projektmöten. Jag har helt klart fått idéer hur man ska bygga upp möten på ett bättre sätt, det handlar om engagemang!" (Om kursen Effektiva och engagerande möten)
Patrik Sjölind, Hardeware Manager på LKI Käldman 

horisontal linje

"Snäll och stressad – hur hitta ett hälsosamt arbetsengagemang? är en mångsidig och intressant kurs som ger deltagarna nycklar till att steg för steg göra en positiv förändring. Kursen är systematiskt och pedagogiskt uppbyggd där föreläsningar varvas med övningar och diskussioner. Kursledarna Heidi Salonen och Pia Store skapade en trygg atmosfär där deltagarna kunde engagera sig och kände sig fria att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser." 
Sonja Nyström, Utbildningsplanerare på Lärkkulla 

horisontal linje

“En mycket intressant, nyttig och annorlunda kurs (Effektiva och engagerande möten)! Vi hade roligt tillsammans och kände igen oss i mycket som togs upp under kursda­gen. Flere månader efteråt pratar vi fortfarande ofta om det vi lärde oss, och relaterar till detta i vår vardag.”
Maj-Len Englund HR Manager på Ahola Transport

horisontal linje

"Man märker att hon (Carola Lindholm-Gerlin) har stor erfarenhet av att gå in i grupper och lösa problem. Och det lönar sig absolut att gå kursen (Arbetsplatsmobbning)! Man har stor nytta av den i arbetslivet, som ju är en väldigt, väldigt stor del av vårt liv. Anledningen till att så många byter jobb är ju för att det inte funkar i organisationerna och grupperna. Kan man då förstå och hjälpa sin egen grupp framåt är det väldigt givande." Läs mer...
Linda Klarby Klasson

horisontal linje

"Man behöver inte vara kärnfysiker för att förstå föreläsningarna. Och det har varit bra att alla från Carolin varit engagerade, utöver Carola (Lindholm-Gerlin). Vi har fått den juridiska biten av Bobby (Gerlin), och så har Heidi (Salonen) föreläst om begränsande beteendemönster. Och Pia (Store), som själv gått igenom burnout, kunde berätta att så här är det faktiskt i verkligheten. Det är ren svenska som pratas här, och var och en kan gå till sig själv." Läs mer...
Maria Gref  

horisontal linje

"Jag har under de senaste två åren deltagit i samtliga kurser inom Arbetsplatspsykologiblocket på Öppna högskolan på Åland. Orsaken till att jag började studera var dels att alla avdelningsskötare på min arbetsplats uppmanas studera 60 sp inom (hälsovårds)administration, samt att jag tyckte arbetsplatspsykologi verkade vara ett intressant område för min egen personliga utveckling som ledare. Samtliga kurser har varit mycket intressanta och har gett mig massor med nya infallsvinklar för hur ta itu med olika frågor i mitt arbete. Jag uppskattar att samtliga föreläsare från Carolin har bjudit på sig själva, varit goda pedagoger och varvat teorier med såväl praktiska övningar som med levande exempel ur vardagen. Föreläsarna har visat på stort kunnande och trovärdighet. Samtliga kursdelar har väckt många tankar och idéer hos mig, men störst nytta i min vardag har jag haft av kurserna i arbetsplastmobbning samt konflikthantering."
Marina Härtull, Avdelningsskötare 

horisontal linje

"Högskolan på Åland har anlitat Carolin bl a för arbetshandledning, arbetsklimatundersökningar och föreläsningar. Vi är mycket imponerade av Carolins förmåga att snabbt sätta sig in i organisationen och proffsigt tolka arbetsklimat och arbetsrelationer. Deras kompetens och klarsynthet har hjälpt oss mycket de senaste åren och jag har rekommenderat dem till flera av mina kollegor."
Jeanette Höstman, Högskolan på Åland

horisontal linje

"Ofta när någonting inte går mig i händer låter jag folk puttra på och sen surar jag för mig själv. Jag tror att vi är många som ibland bevarar husfriden på fel sätt. Smågruppen (i Snällhet som begränsar) har därför hjälpt mig att inse vikten av att ge tydliga budkap, hur ska andra i familjen eller på jobbet annars förstå vad jag vill? Ibland måste man noga artikulera sina egna behov och tankar, med risk för att någon tar illa upp. I längden blir alla vinnare, oftast vill ju folk varandra väl men ingen är tankeläsare. Diskussionerna på gruppen försiggår i en varm och förtroendeingivande miljö. Jag har fått mycket ut av den och jag kan rekommendera en snällhetsgrupp till vem som helst!."
Bodil Wadenström, Lärare 

horisontal linje

"En intressant och givande kurs som berör alla! Kursen (Snällhet som begränsar) har ett tydligt pedagogiskt upplägg med konkreta exempel som gör att de nya kunskaperna snabbt kan tillämpas i praktiken. Rekommenderas varmt!"
Camilla Roos, Manusförfattare

 

horisontal linje

Vi har samarbetat/samarbetar med bland annat följande företag och organisationer:

 

 • Rastor
 • Optima
 • Novia
 • FAMI
 • Högskolan på Åland
 • Esbo Arbis
 • Folkhälsan
 • Marthaförbundet
 • KWH Pipe 
 • MariMatic
 • Snellman
 • Österbottens handelskammare


Kontakta oss