Välkommen till konsultföretaget Carolin!

Söker du en konsult som kan hjälpa din organisation att fungera bättre?

Söker du någon som kan hjälpa din organisation att fungera bättre? Carolin hjälper er förbättra den sociala arbetsmiljön genom att öka individens och gruppens arbetseffektivitet och välmående. Vi erbjuder tjänster ifråga om stöd för ett gott och strukturerat ledarskap, samt rådgivning och konsultation i arbetsrättsliga frågor.

Carolin erbjuder coachningsprocesser för individer och grupper, samt skräddarsydda coachningshelheter för ledare och förmän. Våra coachningsdagar är upplevelse- och erfarenhetsbaserade med input från neuroleadership och systemvetenskap.

Vi står även till tjänst gällande arbetsrätt, vare sig det handlar om enstaka frågor, större helheter eller skräddarsydda kurser för olika yrkesgrupper inom företaget. Vår arbetsrättsliga rådgivning tar er steg för steg genom de lagparagrafer man som arbetsgivare måste ta hänsyn till. 

horisontal linje