Linda Klarby KlassonNär Linda Klarby Klasson gick i grundskolan blev hon mobbad och lärde sig tro att hon inte är värd någonting. Idag kan hon se tillbaka på det som hänt från ett vuxet perspektiv, och har tagit personliga steg för att öka sin egen medvetenhet om mobbning och hur man kan förebygga mobbning.

Hösten 2012 deltog Linda i en kurs om Arbetsplatsmobbning som Carolin erbjöd inom studiehelheten Arbetsplatspsykologi vid Öppna högskolan på Åland.

- Det är nyttigt att ha med sig den här kunskapen i arbetslivet. Där blir man ofta kastad in i olika arbetsgrupper och projektgrupper, och då är det bra att förstå hur gruppdynamiken fungerar. Man vill inte att någon ska bli mobbad bara för att den som leder gruppen är stark och kör på.

Linda vill kunna hantera olika situationer som möter henne i arbetslivet. Hon kan gott relatera kursens innehåll till den aktuella situationen på sin arbetsplats.

- Jag har märkt att det kan vara svårt att fungera som gruppledare, eftersom personen då på en och samma gång är en i gruppen och ledare för gruppen – personen har två roller. Detta gör att gruppledaren ofta finner sig i en svår situation.

Hon konstaterar att det inte alltid är fråga om direkt mobbning, men att vi ibland inte behandlar varandra på rätt sätt.

- Att negligera någon kan kännas som mobbning för den som blir negligerad, trots att det inte var tänkt så.

Linda berömmer speciellt Carola Lindholm-Gerlin för hennes engagerande sätt att undervisa och levandegöra det annars rätt så tunga ämnet. Hon uppskattar att undervisningen är varvad med många exempel från det verkliga livet.

- Man märker att hon har stor erfarenhet av att gå in i grupper och lösa problem. Och det lönar sig absolut att gå kursen! Man har stor nytta av den i arbetslivet, som ju är en väldigt, väldigt stor del av vårt liv. Anledningen till att så många byter jobb är ju för att det inte funkar i organisationerna och grupperna. Kan man då förstå och hjälpa sin egen grupp framåt är det väldigt givande.

Maria Gref

Maria Gref är fysioterapeut och biträdande avdelningsskötare, och har gått alla de fristående kursdelarna inom Arbetsplatspsykologiblocket. Hon uppskattar den preventiva aspekten kursen haft.

- Konflikthantering är sådant som berör väldigt mycket på jobbet. Det är bra att kunna se de olika grupperna och konstellationerna, och hur en konflikt eventuellt kan uppstå. Burnout tyckte jag också var väldigt intressant, eftersom jag jobbat med patienter som gått igenom burnout.

Maria är väldigt nöjd med undervisningen. Hon tycker att arbetssättet med smågrupper och egna arbeten känns bra, även om tiden ibland blir lite knapp.

- Jag gillar när föreläsaren är engagerad. Carola livar upp det hela när hon hoppar och skuttar omkring – och ja, man får göra så! Jag är en praktisk person, och jag uppskattar när hon delar med sig av den praktiska erfarenhet hon har.

Maria tycker att kursen är lätt att ta till sig, och att det inte är någon skillnad på var eller hur du jobbar – arbetsplatspsykologitänkandet finns i det minsta lilla.

- Man behöver inte vara kärnfysiker för att förstå föreläsningarna. Och det har varit bra att alla från Carolin varit engagerade, utöver Carola. Vi har fått den juridiska biten av Bobby, och så har Heidi föreläst om begränsande beteendemönster. Och Pia, som själv gått igenom burnout, kunde berätta att så här är det faktiskt i verkligheten. Det är ren svenska som pratas här, och var och en kan gå till sig själv.

FAKTARUTA
Arbetsplatspsykologi 25 sp

Förkunskaper   Det existerar ett ökat behov av kunskap i arbetsplatspsykologi. Syftet med denna studieenhet är att svara mot det behovet. Studieenheten lämpar sig för psykologer, ekonomer, administratörer och andra intresserade. Studierna består av tre delkurser omfattande vardera 5 sv. Kurserna kan läsas som separata kurser eller som en helhet som bildar Grundstudier i arbetsplatspsykologi (approbaturstudier).
Arrangör   Högskolan på Åland/Öppna högskolan, PB 1010 (Neptunigatan 17), 22111 Mariehamn. Tfn (018) 537 711, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , webbsidor: http://www.ha.ax/open
Kontaktpersoner   Tina Selänniemi, tfn 06-3247453, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Carola Lindholm-Gerlin undervisar om hur en stark kultur skapas

Carola Lindholm-Gerlin undervisar på Öppna högskolan på Åland om hur en stark kultur skapas.

Intervju & foto: Jennica Haga Text: Sabina Söderlund