Snällhet som begränsar - bryt mönstret 


snaellhet grodaHar du vanligtvis ett vänligt, trevligt och lugnt sätt? Uppfattas du som en snäll person? Känner du dig ofta osäker och har svårt att fatta beslut? 

Har du svårt med gränsdragningar och att säga nej? Presterar du ofta mer än nödvändigt, bara för säkerhets skull? Vill du gärna vara till lags och kan lätt anpassa dig, och försäkrar dig därigenom att undvika konflikter?

Om du känner igen dig i dessa frågor kanske du bär på en snällhet som begränsar. Utmaningen ligger i att bli god på ett äkta sätt - att du blir mera dig själv. När du bryter beteendemönstret blir det lättare att säga nej och dra gränser, vilket gör att du sparar både tid och krafter. Dina relationer förbättras både hemma och på jobbet, och stressen och risken för burnout minskar. 

Coachning är ett utmärkt sätt att bli bättre på att uttrycka sin vilja och sina behov -  att bli mera äkta. Utöver coachning erbjuder vi allt från föreläsningar och smågruppsbearbetning till konsultationer och kurshelheter gällande temat Snällhet som begränsar.

Coachning 

Kartläggning (max 30 min): 
Under det första samtalet kartlägger vi tillsammans din situation, dina behov och önskningar. Vi kommer överens om målet med handledningen, aktuella bearbetningsområden och antal samtal som behövs för att uppnå målet.

Sammandrag (max 30 min):
 Du får ett kort sammandrag av samtalen och 2-3 konkreta förslag på vad du kan göra för att få in förändring i ditt liv.

Valbara teman för coachingen:

A. Jag och min identitet

 • Åt vilket håll vill jag utvecklas; vad är nästa steg
 • Jag är bra som jag - alla behöver inte gilla mig,
 • Från utifrånstyrd till inifrånstyrd, vilka är mina motiv att göra saker
 • Våga vara äkta, bli mera synlig, hålla mindre tillbaka av mig själv
 • Vad vill jag? mina val och beslut
 • Möjlighet att använda Thomas-profil som grund (tilläggskostnad) 

B. Mina relationer, känslor och behov

 • Komma bort från att bara fylla andras behov, hålla andra nöjda

 • Komma bort från att vara till lags/behaga andra

 • Börja ta ansvar för mina känslor och behov, börja uttrycka dem

 • Vara intresserad men inte beroende av andras åsikter

C. Vrede, gränser och konstruktiv kommunikation

 • Hitta och hantera vreden inom mig
- Inte väja för konflikter och andras reaktioner

 • Ha goda gränser utan att ha dåligt samvete

 • Konstruktiv kommunikation i utmanande situationer

D. Jag och mitt arbete


 • Vad är bra nu, vad är jag missnöjd med

 • Komma bort från perfektionism och felaktiga prestationskrav

 • Prioritera tillsammans, kunna dra gränser

 • Idealisk arbetssituation om 1 år, nästa 2-3 steg, tidtabell

 • Möjlighet att använda Thomas-profil som grund (tilläggskostnad)

E. Frigöra den potential som finns inom mej


 • Uttrycka mig och mina åsikter

 • Våga ta beslut, välja självständigt

 • Ta initiativ i relationer

 • Komma med förslag

 • Mina drömmar

F. Jag som ledare


 • Att ta beslut, modiga beslut och våga ta risker

 • Att kunna delegera och inte sköta själv allt

 • Ledarens exempel ger modellen

 • Att ta itu med svårigheterna, tala rakt

 • Olika åsikter är tillåtna, äkta samarbete

 • Ledarens trovärdighet; att erkänna när fel gjorts