Snäll och stressad - hur hitta ett hälsosamt arbetsengagemang?

Är du snäll och stressad?

Vad hindrar vårt välmående på arbetsplatsen? Vi arbetar flitigt och ansvarsfullt, försöker serva alla och håller omgivningen nöjd. Samtidigt är vi stressade och pressade i vårt sätt att arbeta. Vi har svårt att dra gränser och undviker konflikter, vilket får oss att känna kraven växa och stressfaktorerna öka. Kanske finns det redan varningssignaler på att vårt välmående är hotat.

Ämnet "Snäll och stressad - hur hitta ett hälsosamt arbetsengagemang" tas upp under en 2-3 dagar lång kurs, där vi tillsammans identifierar beteendemönster som hindrar arbetsvälmående. Under kursen tittar vi på t.ex. duktighet, snällhet och stora prestationskrav, samt hur dessa hindrar oss från att arbeta på ett hållbart sätt. Vi visar hur man genom små steg bryter begränsande beteenden som kan leda till skadlig stress och utmattning. Samtidigt får du verktyg för att bryta begränsande mönster och påbörja en förändring, och hitta ett gott och hälsosamt engagemang i arbetet.