Effektiva och engagerande möten

Har du nyckeln till effektiva och engagerande möten?Möten behöver inte vara ett nödvändigt, tidskrävande ont som man “vill få överstökat för att få riktigt arbete gjort”. De kan fungera som meningsfulla verktyg för ett mer effektivt och engagerat arbete. Möten kan formas till att vara naturliga forum där både individens och gruppens kreativitet, energi och kunnande kan nyttjas för hela organisa­tionens bästa.

Effektiva och engagerande möten

• leder till fokuserat arbete mot gemensamma mål

Långa agendor och detaljrika protokoll gör inte möten mer effektiva. Nyckeln ligger i förmågan att göra dem intressanta för deltagarna, att fokusera på ett gemensamt mål, och att bygga en möteskultur där rätt möte hålls för rätt ändamål. Resultatet blir ett mer fokuserat och effektivt arbete – inte bara under, utan också mellan mötena.

• inbjuder till kreativt meningsutbyte

Möten är en ypperlig chans att ta till vara all den kreativitet och intelligens, de idéer och möjligheter ditt team besitter. Därför är det önskvärt att möten inbjuder till kreativt idékläckande och ger plats för möjliga lösningsmodeller att födas fram, samtidigt som de också bör vara en plats där farhågor och möjligheter kan diskuteras i en öppen atmos­fär. Möten kan vara fulla av positiv dramatik!

• ger resultat och tillväxt

Möten som byggs upp på ett engagerande sätt kring frågor som är aktuella och väsentliga för teamet, leder till högre effektivitet och arbetsmoral bland arbetstagarna. Detta torde i sin tur leda till ökad ekonomisk tillväxt och bättre resultat för företaget.

Mål med kursdagen

• Skilja mellan möten och upptäcka hur rätt möte vid rätt tillfälle kan öka effektiviteten och produktiviteten.
• Skapa en möteskultur som inbjuder till deltagande, kreativitet & engagemang.
• Använda verktyg som hjälper dig ta till vara varje ar­betstagares fulla potential.

Plock ur kursinnehållet

• kan möten tillfredsställa grundbehov?
• mål och mening: olika möten för olika behov!
• logiska nivåer i möten
• möten som inbjuder till deltagande
• att utveckla möten

Nöjd kund berättar

“En mycket intressant, nyttig och annorlunda kurs! Vi hade roligt tillsammans och kände igen oss i mycket som togs upp under kursda­gen. Flere månader efteråt pratar vi fortfarande ofta om det vi lärde oss, och relaterar till detta i vår vardag.”
Maj-Len Englund, HR Manager på Ahola Transport

Carolin skräddarsyr och anpassar utbildningsdagar och utbildningshelheter för just din organisation - boka tid med en av våra konsulter! Du kan också boka en tid för coachning!